2016 m. vasario 11 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedra organizavo studijų programos „Dietetika“ visų kursų studentų susitikimą su studijų programos socialiniais partneriais tema „Dietistas sveikatos priežiūros sistemoje“.

Susitikimo metu profesine patirtimi dalinosi VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Dietetikos tarnybos vedėja gydytoja dietologė Jūratė Dobrovolskienė, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Maisto paruošimo skyriaus vedėja Renata Vengerskaja, spec. socialinės globos namų „Tremtinių namai“ dietistė Božena Vežanienė. Socialiniai partneriai akcentavo dietisto svarbą sveikatos priežiūros specialistų komandoje, plačias profesinės karjeros perspektyvas, dietisto veiklos sritis, teises, pareigas ir atsakomybę, atsakė į gausius studentų klausimus.

Dr. Erika Kubilienė,
BDD katedros vedėja