Spalio 16 ir 23 dienomis Pedagogikos fakultete vyko mentorių mokymai, skirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kurie vadovauja studentams praktinių studijų metu. Užsiėmimų metu būsimi mentoriai buvo supažindinami su mentoriaus, kaip profesijos mokytojo, samprata, paskirtimi ir veiklos uždaviniais,  įgijo teorinių ir praktinių žinių apie mentoriaus veiklą, praktikanto veiklos stebėjimą ir refleksiją, būsimojo pedagogo  konsultavimo ir vertinimo įgūdžius.

Spalio 23 dieną pradinio ugdymo pedagogikos PU14 grupės studentės Vilniaus Atžalyno mokykloje-darželyje vedė renginį „Vitaminų šalis“. Studentės aktyviai įtraukė mokinius į veiklą: ragavo vaisių ir daržovių sultis, vaisius, uogienes, pasakojo apie vaisiuose ir daržovėse esančius vitaminus, sportavo, dėliojo dėliones, vardino vaisių ir daržovių pavadinimus ir požymius angliškai. Šventėje dalyvavo visi pradinių klasių mokiniai, o spalio 26 dieną tokia šventė buvo organizuojama Naujosios Vilnios vaikų darželių priešmokyklinių grupių vaikams. Visų dalyvių nuotaika buvo puiki. Šis renginys – dalis studijuojamo Neformaliojo ugdymo dalyko atsiskaitymo.

Skatinant įvairias aktyvaus judėjimo formas bei plėtojant Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto ir ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimą, š.m. spalio 27 dieną ikimokyklinio ugdymo pedagogikos IU13 grupės studentės dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ vaikų sportinėje pramogoje, kuri skirta respublikinei akcijai „Darželinukai už krepšininkų pergales“ paminėti.

Studentės žaismingai demonstravo „Kamuolinės mankštos“ mini-krepšinio elementus, iniciatyviai prisijungė prie komandų skanduočių kūrimo, pristatė linksmąsias estafetes ir tapo viktorinos „Lietuvos krepšinio žvaigždės“ teisėjomis. Ši nuotaikinga pramoga suvienijo studentes, vaikus ir pedagogus vienam tikslui – sportuok ir būsi sveikas, tiek didelis – tiek mažas vaikas!

Š. m. spalio 23 dieną Kraštotvarkos katedros dėstytojai ir darbuotojai dalyvavo Vilniaus universiteto botanikos sodo ir Lietuvos gėlininkų sąjungos organizuotoje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Botanikos sodų kolekcijų kaupimo tendencijos  ir jų įtaka Lietuvos ūkininkų sodybų  ir priemiesčių želdynų formavimui“. Konferencija skirta biologijos mokslų daktarės Angelės Meilutės Baliūnienės – dekoratyvinių augalų puoselėtojos ir tyrinėtojos, Lietuvos gėlininkų sąjungos įkūrėjos – Jubiliejui paminėti.

Konferencijos metu buvo pristatyti stendiniai pranešimai:

Gyvoji gamta Karališkajame Botanikos sode Madride. Rimantas Kondratas;
Vaistinio kietagrūdžio (Lithospermum officinale L.) auginimas taikant agrotechnines priemones. ZDN12 stud. A. Rokienė, vadovė doc. dr. G. Palaitytė;
Saugomų augalų kolekcijos bioedukacinė aplinka. doc. dr. O. Motiejūnaitė, doc. dr. R. Kondratienė, dr. R. Juodkaitė, doc. dr. G. Palaitytė, I. Jančauskienė;
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Dekoratyvinių augalų kolekcijos augynas. Tomas Čižokas;
Miscanthus x giganteus Greef et Deuter morfogenezė in vitro. Doc. dr. Aušra Blinstrubienė, Inga Jančauskienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, Vilniaus kolegija;
Parodos-mugės „Lietuvos Žiedai“ analizė. Tomas Čižokas.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentų floristinių darbų paroda, vadovė dėstytoja Vida Gruzdienė.

Kraštotvarkos katedra

2015 m. spalio 29 dieną Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos katedra organizavo mokomąją išvyką į vieną iš didžiausių mėsos perdirbimo įmonių Lietuvoje AB „Krekenavos Agrofirma“, esančią Kėdainių rajone, Montvilonių kaime. Įmonė yra MT katedros socialinis partneris. Išvykos tikslas: susipažinti su mėsos perdirbimo įmonės veikla, skerdimo procesu, skerdenų išpjaustymu, šviežios mėsos ir mėsos gaminių gamyba bei RVASVT sistemos taikymu technologiniame procese. Išvykoje dalyvavo mėsos produktų technologijos specializacijos antro ir trečio kurso studentai bei maisto technologijos katedros lektorės Aurika Banienė, Viktorija Septilkienė, Romualda Marčenkovienė ir Laimutė Milašienė.

Sutikti buvome personalo vadovės Daivos Milašienės ir personalo vadybininkės Loretos Augutavičienės, kurios trumpai papasakojo apie įmonės veiklą, tikslus, perspektyvas, darbuotojus, kokių darbuotojų norėtų sulaukti iš mokymo įstaigų ir ko tikisi iš jų, apibūdino įmonę kaip šiuolaikišką, modernią, jaunatvišką, kad kolektyvas dirba kaip vieninga komanda, kad darbuotojams sudarytos puikios sąlygos darbui ir tobulėjimui. Įmonėje dirba 1200 darbuotojų, iš kurių 1000 – gamyboje. Mėsos perdirbimo įmonė pastatyta pagal paskutinį technikos žodį, įdiegtos moderniausios mėsos perdirbimo technologijos bei įrengimai, pasitelktos ir nuolat atnaujinamos šiuolaikinės IT technologijos ir visa tai ypač svarbu įgyjant užsienio partnerių pasitikėjimą.

Pažintis su gamybos procesu. Į gamybines patalpas asmenys įleidžiami tik su specialia apranga, laikomasi visų privalomų higienos ir sanitarijos reikalavimų, Tad teko apsirengti ir pereiti per sanitarinį šliužą. Su mėsos gaminių gamyba, vykstančiais procesais mus supažindino mėsos perdirbimo įmonės vyriausiasis technologas Arūnas Markauskas. Buvo paaiškinta, kad pažintis su gamyba vyks kiek neįprastai, atvirkštine seka – nuo galutinio technologinio proceso etapo – realizacijos (mėsos gaminių pakavimo ir ženklinimo, išleidžiamos produkcijos) iki pradinio etapo (gyvulių skerdimo). Susipažinome su realizacijos, ženklinimo, gatavos produkcijos, intensyvaus atšaldymo, mėsos brandinimo, klimatinių kamerų, terminio apdorojimo, dešrų formavimo, kuteravimo, atšaldymo skyriais. Pamatėme dešrų kimšimo, klipsavimo, gaminių vakumavimo linijas, kuterius ir koloidinius malūnus emulsijų gamybai, ir supažindinti su jų veikimo principais. Visuose skyriuose veikia nauja, moderni įranga, įdiegta RVASVT sistema.

AB „Krekenavos agrofirma“ yra didžiausias šviežios mėsos tiekėjas Lietuvoje, užimantis daugiau nei trečdalį šalies šviežios mėsos rinkos. Nemažai šviežios mėsos produkcijos eksportuojama į Rusiją, Baltarusiją, Vokietiją, Latviją, Estiją, Švediją, Didžiąją Britaniją bei Airiją. Su šviežios mėsos gamyba supažindino technologas Valdas Bobinas. Pažintis su šviežios mėsos gamyba prasidėjo tuo pačiu principu – nuo baltos zonos link juodos. Nuo produkcijos realizacijos, ženklinimo, svėrimo, faršo porcijavimo, pašaldymo įrenginių, mėsos smukinimo, frizeriavimo, skerdenų, skerdenų dalių atšaldymo, išpjaustymo iki gyvulių skerdimo. Įmonėje yra įrengtos dvi modernios skerdyklos: kiaulių ir gyvulių. Per metus čia paskerdžiama apie 150 tūkstančių kiaulių ir 50 tūkstančių galvijų. Mėsos perdirbimo technologija, kokia bebūtų moderni ir šiuolaikiška, reikalauja ir žmogaus rankų, darbuotojo sumanumo, atsakingumo bei kruopštumo.

Vyko gaminamos produkcijos įmonėje degustacija, kurią parengė naujų produktų kūrimo technologas Andrius Krivošejevas. Degustavimui buvo pristatyti 7 mėsos gaminiai: 3 rūšių virtos dešros, 2 – virtos dešrelės ir 2 – virti kepenų paštetai.  Gaminius vertinome penkiabale sistema jusliniu būdu, degustavome, ragavome ir užpildėme degustavimo protokolus. Išvykos metu su personalo darbuotojomis aptarėme studentų įsidarbinimo, praktikų atlikimo galimybes bei tolimesnius bendradarbiavimo tikslus.

Mokomoji išvyka buvo įdomi, reikalinga, naudinga, informatyvi tiek studentams, tiek katedros dėstytojoms.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė

Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Ritminės muzikos katedros lektorės Vita Sasnauskienė ir Giedrė Kilčiauskienė viešėjo PIRMOJE TARPTAUTINĖJE DŽIAZINIO VOKALO KONFERENCIJOJE bei dalyvavo ten kaip diskusijos pranešėjos.  Konferencijoje, kuri  vyko 2015 m. spalio 17-19 dienomis Helsinkyje (Suomija), patirtimi dalinosi pasaulyje didelį pripažinimą pelniusios pedagogės – muzikantės  Michele Weir (JAV), Carmen Lundy (JAV), Judy Niemack (Vokietija), Michelle Nicolle (Australija), Ineke Van Doorn (Olandija), Lina Nyberg (Švedija) ir daug kitų.

Po šio vizito lektorės sakė, kad konferencija  buvo itin naudinga ir joje  dalyvės įgavo daug žinių, kuriomis pasidalins su kolegomis bei pritaikys savo dėstomuose dalykuose. Ritminės muzikos katedros vedėja Vita Sasnauskienė džiaugėsi užmezgusi kontaktus su lektoriais iš Europos, bei viliasi juos pasikviesti dėstymo vizitams į Vilniaus kolegiją.

vizitas