Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto projektų vadovas Mikas Balkevičius, Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė ir Sveikatos priežiūros fakulteto studijų skyriaus vedėja Daiva Treznevičiūtė 2015 m. rugsėjo 16 – 23 d.  dalyvavo projekto „Jaunimo darbuotojų iniciatyvų skatinimas rengiant projektus” stažuotėje, Kaltanisetos mieste, Italijoje.

Projektą finansavo ,,Erasmus+” jaunimo mainų programa, kuri skatina jaunimo ir jaunimo darbuotojų tarptautinį apsikeitimą patirtimi inovatyvių neformaliojo mokymosi strategijų, projektų rengimo ir socialinių iniciatyvų srityse.

Stažuotės tikslas – įgyti naujausios patirties, žinių ir įgūdžių, rengiant jaunimo srities projektus,  sistemiškai panaudojant projektų ciklo valdymo metodiką. Projekto koordinatoriai, viena žymiausių Sicilijos nevyriausybinių organizacijų ,,PRISM”, turinčių didelę patirtį ,,Erasmus+” jaunimo ir suaugusiųjų mokymo srityje.

Stažuotės metu Vilniaus kolegijos darbuotojai buvo išsamiai supažindinti su projektų idėjų generavimo, partnerių atrankos, vykdymo ir monitoringo metodikomis, aktyviai dirbo komandose, užmezgė naudingus ryšius su užsienio organizacijomis, su kuriomis ateityje inicijuos ir organizuos projektus.

Projektų vadovas pažymi, kad šis projektas svarbus ne tik dėl įgytų projekto ciklo valdymo kompetencijų, tačiau ir tuo, kad jis įtraukia skirtingų Vilniaus kolegijos fakultetų darbuotojus, kas skatina glaudesnį tarpfakultetinį bendradarbiavimą rengiant naujus projektus kolegijoje.

Projektų vadovas Mikas Balkevičius

Rugsėjo 24 d. Baltupių progimnazijos stadione vyko kolegijos rudens sporto dienai skirtų kelių lengvosios atletikos rungčių varžybos. Šiais metais jose nedalyvavo pagrindiniai lengvosios atletikos rinktinės nariai, todėl rezultatai buvo kiek kuklesni. Tačiau buvo pagerinti praėjusių metų vaikinų ir merginų 100 m. bėgimo rezultatai. Gausiausia komanda buvo iš ekonomikos fakulteto. Ji ir medalių laimėjo daugiausiai.

Nugalėtojais ir prizininkais tapo:

100 m bėgimas

I vieta. Akvilė Šimkutė (ATF) ir Julius Lukoševičius (EIF).
II vieta. Aistė Vitkauskaitė (EKF) ir Šarūnas Bražėnas (VVF).
III vieta. Gelmina Cibauskaitė (EKF) ir Danielius Krištaponis (EKF).

Šuolis į tolį

I vieta. Akvilė Šimkutė (ATF) ir Albertas Penkovskis (EKF).
II vieta. Silvija Urvikytė (SPF) ir Danielius Krištaponis (EKF).
III vieta. Aistė Vitkauskaitė (EKF) ir Šarūnas Bražėnas (VVF).

Rutulio stūmimas

I vieta. Rita Mastianec (EKF) ir Vakaris Indriekus (EIF).
II vieta. Gelmina Cibulskaitė (EKF) ir Šarūnas Kazlauskas (EIF).
III vieta. Ugnė Balkevičiūtė (EKF) ir Marius Vasiliauskas (EIF).

500 m bėgimas

I vieta. Monika Petrauskaitė (SPF).
II vieta. Almina Mickutė (SPF).
III vieta. Karolina Jurgilaitė (VVF).

1 km bėgimas

I vieta. Denis Savicki (EKF)
II vieta. Gytis Gedminas (EIF).
III vieta. Andriejus Žusovas (SPF).

Rugsėjo 29 d. visoje šalyje vyko tradiciniu tapusio Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino pirmasis etapas. Pasitikrinti Konstitucijos žinias galima buvo savivaldybėse, vidurinėse, aukštosiose mokyklose bei internete.

Šiemet Konstitucijos egzaminui Verslo vadybos fakulteto studentai ruošėsi itin atsakingai: jau dieną prieš egzaminą susirinko į renginį, kur sprendė sudėtingas užduotis, dalyvavo protų mūšyje Konstitucijos tema, buvo supažindinti su egzamino etapais ir prizais, laukiančiais geriausiai pasirodžiusiems egzamine.

Egzamino dieną susirinkusiuosius Verslo vadybos fakultete, sveikino fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė ir perdavė žodį ypatingam svečiui – šiemet Vilniaus miesto meru tapusiam Remigijui Šimašiui.

Politikas jau antrus metus mielai sutinka Konstitucijos egzaminą laikyti kartu su Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentais ir darbuotojais. „Nesijaudinkite, atminkite, kad šis egzaminas tėra žinių ir atminties patikrinimas, visgi svarbiausia Konstituciją nešiotis kiekvienam savo širdyje“,   – drąsino dalyvius R. Šimašius, sėsdamas kartu su studentais į auditorijos suolą.

Šiemet Verslo vadybos fakultete Konstitucijos egzaminą kartu su Vilniaus meru laikė 113 studentų ir dėstytojų. Į antrąjį Konstitucijos egzamino etapą bus pakviesti teisingai į 25 iš 30 pirmojo etapo klausimų atsakę dalyviai.

VVF dekanatas

2015 m. rugsėjo 23 – 26 dienomis Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto darbuotojai: lektorė dr. Virginija Jarulė ir projektų  vadovas Mikas Balkevičius dalyvavo VETNNET asociacijos susitikime Porte.

VETNNET – Europos veterinarijos felčerių rengimo institucijas jungianti asociacija, kuri nuolatos tobulina veterinarijos felčerių rengimo standartus, metodikas, dalijasi edukacinėmis inovacijomis, rengia naujus projektus. Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedra yra pilnateisė VETNNET narė nuo 2013 m. Kartu su asociacijos partnerinėmis organizacijomis inicijuoja ir vykdo ,,Erasmus+” programos Strateginių partnerysčių projektus (www.vet-pbl.eu ).

Susitikimo metu profesionalūs veterinarijos gydytojai ir felčeriai skaitė pranešimus apie naujausias Veterinarijos felčerių rengimo metodikas, jų emocinio intelekto formavimosi specifikas, demonstravo praktinio mokymo ypatumus, panaudojant smulkiųjų gyvūnų  manekenus.

2016 m. rugsėjo 22 – 23 d., VETNNET susitikimas bus organizuojamas Vilniaus kolegijoje, kuriame dalyvaus žymiausios Vakarų, Vidurio ir Pietų Europos valstybių organizacijos, rengiančios veterinarijos felčerius. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedrai – tai  reikšmingas tarptautinio pripažinimo ženklas, įpareigojantis siekti įgyvendinti Europinius šių specialistų rengimo standartus, nuolat tobulinti mokymosi bazę ir metodikas.

Projektų vadovas Mikas Balkevičius

2015 m. rugsėjo 15–23d. penki Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentai Indrė Kunigėlytė, Rasa Adomavičiūtė, Beata Kondrataitė, Lukas Morkūnas ir Remigijus Imbrasas kartu su lektore Virginija Andriusevičiene dalyvavo Ispanijoje vykusiame jaunimo mainų projekte POLICY RULES. Kartu su draugiška, vieninga ir stipria lietuvių komanda šiuolaikinio pasaulio iššūkius – imigraciją, nedarbą, politikų korupciją – nagrinėjo puikios Lenkijos, Kroatijos, Rumunijos, Italijos ir Ispanijos komandos.  Projekto tikslas buvo ugdyti jaunimo komandinio darbo įgūdžius, gebėjimą diskutuoti ir reikšti savo nuomonę, pasitikėjimą savimi, pilietinį aktyvumą bei tarpkultūrines kompetencijas. To buvo siekiama per debatus, diskusijas, pranešimus ir dvi praktines užduotis – “I Am Involved“  ir “I Am a Citizen“, kai komandos turėjo pateikti konkrečių socialinių problemų sprendimus.

Tačiau jaunimo sambūris neįsivaizduojamas be linksmybių. Tad buvo ten ir šokių iki ryto, ir dainų, ir nesibaigiančių pokalbių apie įvairių šalių istoriją, kultūrą, politiką, papročius… Kas vakarą vyko vis kitos šalies pristatymas su tradicinių patiekalų degustavimu ir tradiciniais šokiais. Ir daug daug žaidimų… Dalyviai grįžo puikiai nusiteikę, suradę naujų draugų, praplėtę akiratį, sužinoję daug naujo ir degantys noru įsijungti į nevyriausybinių organizacijų veiklą, kuri leistų ir ateityje dalyvauti panašiuose projektuose.

Lektorė Virginija Andriusevičienė

2015 m. rugsėjo 25 d. Kraštovaizdžio dizaino studijų programos pirmo kurso studentai bei Kraštotvarkos katedros darbuotojai dalyvavo kasmetiniame „Tyrėjų naktis“ renginyje, kuris vyko VU Botanikos sode, Kairėnuose. Studentai aplankė atviras laboratorijas, kuriose susipažino su sodo sumedėjusių ir žolinių mikrovegetatyvinio dauginimo ypatumais, privalumais, turėjo galimybę laboratorinėmis sąlygomis patys pasigaminti klonų, taip pat iš augalų lapų išskirti DNR. Dalyvavo vaisinių augalų atpažinime, kur iš pateiktos medžiagos (lapų, vaisių) turėjo atpažinti, kokie tai augalai.

Kraštotvarkos katedra