Naujais mokslo metais Vilniaus kolegijos studentų gretas papildė studentai iš užsienio. 2015 m. rugpjūčio 24-28 d. naujieji studentai dalyvavo orientacinėje savaitėje, kurios metu turėjo susitikimus su Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais, fakultetų Erasmus koordinatoriais bei mentoriais. Studentai dalyvavo įvairiuose kultūriniuose ir pramoginiuose renginiuose, kuriuos organizavo naujoji mentorių komanda.

Šį semestrą Vilniaus kolegijoje mokysis 48 užsienio studentai iš 7 Europos Sąjungos šalių ir Azerbaidžano, Bangladešo, Baltarusijos, Gruzijos, Indijos, Kazachstano, Nigerijos, Pakistano, Rusijos, Turkijos, Ukrainos ir Uzbekistano.

Vilniaus kolegija sveikina naujus studentus!

Kviečiame Vilniaus kolegijos studentus dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo programoje!

Konkursas 2015/2016 m.m. pavasario semestro studijoms bei praktikai vyksta nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. (imtinai).

Konkurso nugalėtojai turės galimybę pagal Erasmus+ studentų mainų programą studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose ir atlikti praktiką užsienio institucijose.

Daugiau informacijos rasite: http://www.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/studentu-mobilumas/

Nepraleiskite šios puikios galimybės!

Verslo vadybos fakulteto jungtinės studijų programos Kūrybiškumo ir verslo inovacijos specialistės Danutė Rasimavičienė, Danguolė Oželienė, Nida Mačerauskienė ir Laima Paraukienė š. m. rugpjūčio 15-21 d. inovatyviausios Pietų Amerikos „Algramo“ startuolio darbuotojams praktinių kūrybiškumo mokymų metu Santjage (Čilė) pristatė danų mokslininkų parengtą „Creative Platform“ metodiką ir priemones, leidžiančias pasiekti geriausių rezultatų gamybos, pardavimo ir paslaugų srityse bei gerinti asmeninį, grupinį ir organizacinį kūrybiškumą.

Siekiant integruoti darnaus vystymosi aspektus į šiuolaikinį verslą ir ugdyti Verslo vadybos fakulteto studentų kūrybiškumą, „Algramo“ įkūrėjai su VVF lektorėmis pasidalino gerąja verslo kūrimo patirtimi. Už inovatyvius verslo sprendimus ir socialinę verslo atsakomybę apdovanojimus pelnantys verslininkai akcentavo, kad tvaraus verslo sėkmę sudaro socialinės atskirties grupėms aktualių problemų sprendimas, glaudžių ryšių su klientais palaikymas ir nuolatinis siekis tobulėti profesinėje srityje.

Vizito Santjage metu, susipažinta su įmonės patirtimi diegiant darnaus vystymosi principus, gamybos, logistikos, žmogiškųjų išteklių srityse, apsilankyta pirmojoje parduotuvėje, kurioje pradėta prekiauti „Algramo“ produkcija.

Verslo vadybos fakulteto Kūrybiškumo ir verslo inovacijų, Tarptautinio verslo bei Tarptautinės prekybos studijų programų studentai pakviesti įmonėje atlikti profesinę ir baigiamąją praktikas.

Stažuotė įgyvendinta projekto „Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078 lėšomis. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas, Lietuvos Respublika valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir Vilniaus kolegija.

VVF dekanatas

Š.m. rugpjūčio 16-20 dienomis Bifrosto universitete, Islandijoje, vyko trečiasis Vilniaus kolegijos koordinuojamo Nordplus Horizontal projekto Nr. NPHZ-2014/10017 “Naujos bendradarbiavimo su darbo rinka strategijos” partnerių susitikimas.

Susitikimo metu aptarta projekto vykdymo eiga ir suderinti tolesni veiklos etapai. Šiuo metu visose partnerių šalyse vykdomas tyrimas, kurio tikslas – identifikuoti aukštųjų ir profesinių mokyklų bei įmonių bendradarbiavimo geros patirties pavyzdžius ir, remiantis jais, paruošti tolesnes rekomendacijas.

Projekte dalyvauja 6 aukštųjų ir 1 profesinės mokyklos atstovai iš Estijos, Islandijos, Lietuvos ir Suomijos. Per dvejus projekto veiklos metus planuojama išanalizuoti gerąsias mokslo ir darbo rinkos bendradarbiavimo patirtis partnerių šalyse ir parengti strateginį įrankį šio bendradarbiavimo tobulinimui.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedros patalpose vyks Vilniaus apskrities benamių gyvūnų nemokamos sterilizacijos akcija. Akcijos metu veterinarijos gydytojui Cornel Stoenescu talkins Veterinarinės medicinos katedros studentai. Tai unikali galimybė studentams pagilinti profesinei veiklai reikalingas teorines žinias, tobulinti savo praktinius įgūdžius bei meistriškumą.

Projektas vyksta bendradarbiaujant tarptautiniam gyvūnų apsaugos fondui ,,Vier Pfoten”, gyvūnų globos organizacijai ,,Lesė” ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetui.

Norintys užregistruoti gyvūną sterilizacijai, skambinkite tel. 8-605-33452 (būtina išankstinė registracija).

Veterinarinės medicinos katedros vedėja
dr. Virginija Jarulė

Baigėsi bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Šiemet labiausiai vertinamos aukštosios mokyklos tarp stojančiųjų – Vilniaus universitetas ir Vilniaus kolegija.

Iš viso Lietuvos kolegijose bendrojo priėmimo metu valstybės finansuojamų studijų sutartis pasirašė 6 586, studijų su studijų stipendijomis – 352, tikslinio finansavimo – 19, valstybės nefinansuojamų studijų sutartis – 4 374 būsimieji pirmakursiai.

Vilniaus kolegija priėmė daugiausia – 2 319 pirmakursių: 1 713 į valstybės finansuojamas, su studijų stipendija ir tikslinio finansavimo vietas bei 606 į valstybės nefinansuojamas vietas.

Kauno kolegijoje pasirašyta 2 181, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje – 1 086, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje – 1 052 sutartys.

Į studijų programų, surinkusių daugiausia studentų, gavusių valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas, dešimtuką pateko net penkios Vilniaus kolegijos studijų programos: Programų sistemos, Tarptautinis verslas, Bendrosios praktikos slauga, Buhalterinė apskaita ir Informacinės sistemos.

Šiemet bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas dalyvavo 43 valstybinės ir nevalstybinės aukštosios mokyklos – 20 universitetų ir 23 kolegijos. Konkurse iš viso dalyvavo 32 568 stojantieji.

Iki rugsėjo 1 d. Kolegijos fakultetuose vyksta priėmimas į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Daugiau informacijos: http://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/
bendr.priemimas