Chemijos laboratorijoje vyko praktinis seminaras Kauno Veršvų vidurinės mokyklos ir Maironio gimnazijos moksleiviams

2015 m. sausio 23 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktiniai seminarai „Organinių ir neorganinių medžiagų išskyrimas ir gryninimas“ bei „Šiuolaikiniai tyrimo metodai. Spektrometrija“ Kauno Veršvų vidurinės mokyklos ir Maironio gimnazijos 10-12 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo mokytojos A. Jakutienė ir D. Morozienė.

Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas pristatė Chemijos katedros vedėja I. Čerčikienė. Ji išsamiai supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, pristatė specializacijų Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai dalykus, atliekamas praktikas, karjeros galimybes. Lektorė D. Židonytė pravedė ekskursiją po chemijos laboratorijas, pristatė turimą laboratorinę įrangą, supažindino su jos galimybėmis atliekant studentų laboratorinius darbus, projektus, SMD narių ir Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos tyrimus. Seminare dalyvavo 30 moksleivių, kurie pasidalino į dvi grupes.

10 kl. moksleiviai su lektore I. Čerčikiene, asistuojant laborantei Jūratei, atliko praktikumą „Organinių ir neorganinių medžiagų išskyrimas ir gryninimas“. Moksleiviai poromis atliko skirtingus eksperimentus: išskyrė kofeiną iš arbatžolių sublimavimo būdu, dalomajame piltuve ekstrahavo karotiną ir tirpius aliejuje vitaminus iš morkų sulčių, iš chlorofilo išekstrahavo žaliuosius ir geltonuosius pigmentus, adsorbcinėje kolonėlėje išskyrė spalvotų druskų zonas, išbandė silikagelio adsorbcines savybes. Soksleto metodu buvo gautas raudonėlių ekstraktas, taip pat pademonstruotas jodo sublimavimas. Kiekviena pora pristatė darbo išvadas, moksleiviai buvo patenkinti savo darbo rezultatais.

11-12 kl. moksleiviai su Chemijos katedros lektore D. Židonyte nagrinėjo  spektrometrinių analizės metodų pritaikomumą ir galimybes. Lektorė supažindino su instrumentinių analizės metodų grupavimu, spektrofotometrinėje analizėje naudojama įranga, paaiškino jos veikimo principą. Moksleiviai savarankiškai pasigamino kalio permanganato standartinių tirpalų seriją, padedant laborantei Viktorijai, spektrofotometru išmatavo absorciją ir nubraižė kalibravimo kreivę. Kiekviena moksleivių pora gavo mėginį, kuriame turėjo nustatyti tikslią kalio permanganato koncentraciją. Moksleiviai gautus rezultatus sulygino su tikrosiomis vertėmis ir patys įsivertino gautų rezultatų tikslumą.

Mokytojas sudomino laboratorijos galimybės ir jos pageidautų atlikti kitus praktikumų ciklo darbus.

Chemijos katedrą maloniai nustebino vizitas, nes Cheminės analizės studijas besirenkančių moksleivių iš Kauno pasitaiko retai. Ateityje tikimės sulaukti daugiau kauniečių, pasirinkusių studijas Vilniaus kolegijoje.

Chemijos katedros vedėja
Irena Čerčikienė

 

2015 m. sausio 30 d. (penktadienį) 11 val. Sveikatos priežiūros fakulteto (Didlaukio 45, Vilnius) aktų salėje bus įteikiami profesinio bakalauro diplomai studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ absolventams.

Fakulteto administracija

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2015 m. pavasario semestre, nuo 2015 m. sausio 20 d. iki 2015 m. vasario 20 d. privalo per Valstybinio studijų fondo (toliau – fondo) interneto tinklalapį <www.vsf.lt> prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau – IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką (Socialinė stipendija SS 2015 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildęs paraišką studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos, kurią studentas pildo Fondo interneto tinklalapyje, atsispausdinti ir popierinio jos varianto pristatyti Fondui nereikia.

Socialinės stipendijos yra skiriamos studentams:

 • kurie yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą;
 • kuriems yra nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • kurie yra ne vyresni negu 25 metų amžiaus ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentams, kurie yra neįgalūs arba socialinių pašalpų gavėjai, užpildžius elektronines paraiškas, papildomų dokumentų pateikti nereikės, išskyrus tuos atvejus, kai Fondas elektroniniu laišku paprašys juos pristatyti.

Studentai, ne vyresni negu 25 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa/ rūpyba arba našlaičiai, užpildę elektroninę paraišką, iki vasario 20 d. Fondui turės pristatyti dokumentus arba notariškai patvirtintas dokumentų kopijas įrodančias, kad jie atitinka šį kriterijų.

Šiuo metu socialinės stipendijos dydis – 114 Eur per mėnesį. Stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos.

Visą informaciją apie trūkstamus duomenis ar dokumentus, socialinės stipendijos skyrimą ar neskyrimą studentai ras prisijungę prie savo paraiškos. Apie žinutes sistemoje studentai bus informuojami ir jų nurodytu el. pašto adresu, todėl turėtų nuolat tikrinti, ar nėra gautų pranešimų.

Valstybinis studijų fondas pateikia studentams sėkmingos elektroninės paraiškos pateikimo IS „PARAMA“ eigos aprašymą.

 

SĖKMINGA ELEKTRONINĖS PARAIŠKOS PATEIKIMO IS „PARAMA“ EIGA:

 1. Prisijunkite prie Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapio <www.vsf.lt> ir spragtelkite nuorodą dešiniajame puslapio kampe „SOCIALINĖS STIPENDIJOS“ – pateksite Fondo IS „PARAMA“ puslapi (su gaublio ženklu). Tuomet spragtelkite „Prisijungti“.
 2. Pateksite į Elektroninių valdžios vartų puslapi. Jame turite autorizuotis per turimą elektroninės bankininkystės sistemą ar asmenini skaitmeninį sertifikatą. Atsiradus „žaliems mygtukams“ „SUTINKU“ arba „ATŠAUKTI“, pasirinkite mygtuką „SUTINIKU“. Taip sutiksite, kad Jūsų duomenys būtų perduoti Fondui. Atkreipiame dėmesį, jog šiuo momentu Jūs dar nesate pateikęs (–usi) paraiškos socialinei stipendijai gauti, todėl toliau turite atlikti žemiau aprašytus veiksmus.
 3. Būsite perkeltas (–a) IS „PARAMA“ puslapį. Šio puslapio skiltyje „PRAŠYMAI“ („Pateikti naują prašymą“) matysite „vokelį“ su užrašu „Socialinė stipendija SS 2015 m. pavasario semestras“. Spragtelkite ji. Toliau sistema atvers langą dėl asmens duomenų tvarkymo. Paspausdami mygtuką „Sutinku. Tęsti“ taip patvirtinsite, jog sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtu tvarkomi Fonde socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu bei galėsite pradėti pildyti paraišką.
 4. Sutikus dėl asmens duomenų tvarkymo, matysite paraiškos formą, kurią privalėsite užpildyti: pasirinkti vieną iš socialinių kriterijų, pagal kuriuos pretenduojate gauti socialinę stipendiją, įvesti banko duomenis bei užpildyti kitus laukus.
 5. Užpildęs (–iusi) privalomus laukus paraiškoje, patvirtinkite, kad susipažinote su socialinių stipendijų skyrimą ir administravimą reglamentuojančiais teisės aktais bei įsipareigojate vykdyti juose numatytas pareigas. Spragtelkite mygtuką „Toliau“.
 6. Tuomet vėl atsiras Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo langas. Spragtelkite mygtuką „Sutinku. Pateikti prašymą“ ir sulauksite pranešimo, jog sėkmingai pateikėte prašymą socialinei stipendijai gauti. Jeigu tokio pranešimo nesulaukėte, nedelsiant telefonu ar elektroniniu paštu susisiekite su Fondu.
 7. Atkreipiame dėmesį į tai, kad pažymėjus vieną iš privalomu socialinių kriterijų (4.1., 4.2. ar 4.3.) būtinai atidžiai perskaitykite atsirandančią informacinę lentelę su pranešimu, kuris pasirodys ekrane. Šioje informacijoje bus nurodyta, ką reikia studentui daryti pasirinkus vieną iš socialinių kriterijų.
 8. Primename, kad pildydamas elektroninę paraišką, studentas įsipareigojo nuolat tikrinti Fondo informacinėje sistemoje, skirtoje socialiniu stipendijų administravimui gautus pranešimus bei savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodo pildydamas (–a) Prašymą skirti socialinę stipendiją.

 

Daugiau informacijos Jums suteiks:

Viktorija Vigėlienė, Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė

tel. 85 2647153, el. paštas viktorija.vigeliene@vsf.lt

 
Parengė

Anželika Slimanavičienė

Studijų tarnybos vyresnioji specialistė

Vilniaus rotušėje pagerbtos kolegijos trenerė ir studentė.

Sausio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybė organizavo 2014 m. Vilniaus miesto geriausių sportininkų pagerbimo iškilmes.

Iškilmėse, kurios vyko Vilniaus rotušėje, buvo pakviestos dalyvauti Kolegijos kūno kultūros ir sporto centro trenerė Danutė Puodžiūnienė bei SPF pirmo kurso (KI14gr.) studentė, penkiakovininkė, Ieva Serapinaitė.

Miesto meras Artūras Zuokas geriausiems sportininkams įteikė atminimo prizus ir padėkas. Ieva geriausių penkiakovininkų rinkimuose užėmė garbingą trečiąją vietą ir buvo apdovanota atminimo prizu. Danutei Puodžiūnienei, kaip daugkartinei krepšinio veteranų Europos ir Pasaulio čempionei, sporto klubo „Kamanė“ trenerei ir žaidėjai, už nuopelnus Vilniaus miesto sportui, meras įteikė padėkos raštą.

2014011902

Verslo vadybos fakultete vyko jau vienuoliktoji „Rinkodaros diena“

Š. m. sausio 14 d.  Verslo vadybos fakultete šurmuliavo „Rinkodaros diena 2015“. Tai jau vienuoliktoji šventė, kurios metu vykusioje mugėje buvo pristatyta per 110 rinkodaros projektų. Studentų komandos demonstravo savo sumanumą ir kūrybiškumą VVF bendruomenei ir kompetentingai komisijai, kurios nariais buvo verslo atstovai ir rinkodaros dėstytojai.

Džiugu paminėti, kad šių metų mugėje dalyvavo gerokai per 400 dalyvių. Šventę vainikavo geriausiai pasirodžiusių komandų apdovanojimai verslininkų įsteigtais prizais.

Dėkojame rėmėjams: UAB „Savas takas“, VšĮ „Versli Lietuva“, UAB „Litamilk“, „Digitouch!“ UAB „Teztour“, UAB „IDS Borjomi Lietuva“, UAB „Centrum“, AB „Avia Solutions Group“, „Ride4You“, UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“, pardavimo ir rinkodaros konsultantei Laurai Tekorei.

 

Tarptautinio verslo katedra